Bedrijfsorganisatie

Veranderende markten, de vraag naar flexibiliteit en mondiger medewerkers dwingen moderne managers zich te bezinnen op hun ondernemingsdoelstellingen. Veel ondernemers hebben dit verwoord in meer service aan de klanten, kwaliteit van producten of diensten, het aanboren van markten, productinnovatie en kostenreductie. Het zorgvuldig concretiseren en afwegen van de soms met elkaar conflicterende doelstellingen vereist deskundige begeleiding.

CR-Accountant-Belastingadviseurs zijn ondernemers in het MKB behulpzaam bij het oplossen van strategische vraagstukken en het implementeren van een beheersingskader.

CR-Accountant-Belastingadviseurs biedt een compleet dienstenpakket aan gericht op het sturen van de onderneming en het beheersen van vitale processen:

  • Strategische en organisatorische vraagstukken
  • Bedrijfsdoorlichting (SWOT-analyse, benchmarking, probleemanalyse en –oplossing)
  • Implementeren van een beheersingskader. 
    Dit wordt ontwikkeld uitgaande van de doelstellingen geformuleerd door het management.
  • Advisering effectievere en efficiëntere bedrijfsprocessen
  • Operational auditing