Financiele administratie

Het dagelijks voldoen aan alle administratieve verplichtingen is voor veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf vaak een tijdrovende en zware belasting. Niettemin is het voor u van groot belang dat u snel een juist en volledig inzicht heeft in het financiële reilen en zeilen van uw onderneming. Een nauwkeurig gevoerde administratie is hiervoor onmisbaar.

Wij kunnen u deze zware last uit handen nemen, signaleren tijdig de knelpunten en dragen mogelijkheden aan om deze op te lossen. Dit biedt u de zekerheid dat uw zaken goed worden behartigd en u tijdig het beleid kunt aanpassen indien dat nodig mocht zijn. Hierdoor krijgt u de ruimte die u nodig heeft om uw tijd en aandacht aan uw taak als ondernemer te besteden.

  • Periodieke verwerking van uw administratie, zodat u als ondernemer een goed inzicht verkrijgt over de financiële gang van zaken van uw onderneming. Zodat u als ondernemer een goed stuk gereedschap in handen krijgt om uw onderneming te kunnen besturen en uw beslissingen te kunnen nemen.
  • Indien gewenst verzorgen wij de administratie bij u op kantoor, zodat u direct inzage heeft in de cijfers.
  • Bij het voeren van een eigen administratie kunnen wij periodiek de administratie voor u controleren. 
  • Opstellen van de jaarrekening conform de wettelijke richtlijnen.
  • Cijfervergelijking met voorgaande perioden en/of branche cijfers.
  • Opstellen budgetten, begrotingen en andere financiële analyses.