Loonbelasting

Op het vakgebied Loonbelasting/Sociale verzekeringen adviseren wij werkgevers op het fiscale terrein van de factor arbeid in brede zin. In grote lijnen komt dit neer op: ondersteuning bij het formuleren van specifieke arbeidsvoorwaarden in relatie tot loonbelasting en sociale verzekeringen, ondersteuning bij controles door de belastingdienst en Uitvoeringsinstelling sociale zekerheid; ondersteuning bij bezwaar- en beroepsprocedures; verstrekking informatie over wijzigingen van de regelgeving en de gevolgen ervan voor het "salarisgebouw"; periodiek onderzoek van de salarisadministratie met toetsing van de toepassing van wettelijke voorschriften.