Waarom CR

Aandacht vragen

Als ondernemer komt u tijd tekort. De dagelijkse bedrijfsvoering vraagt een flink deel van uw aandacht. Zorgvuldig verdeelt u uw tijd tussen klanten, medewerkers en leveranciers. En u richt uw blik naar buiten. Want uw branchegenoten staan ook niet stil. Zo houdt u 'grip' op uw organisatie, wat zich vertaalt in klinkende (groei)cijfers.
Aandacht vragen ook de specifieke taken die het ondernemen met zich meebrengt en die een gezonde onderneming in een goede conditie houden.
Taken waar u nooit om gevraagd heeft!

Aandacht krijgen

Onze aandacht is erop gericht u te ondersteunen in het effectief en efficiënt uitvoeren van die vraagstukken op fiscaal, financieel en juridisch gebied.

Met een deskundig en betrouwbaar adviseur die aandacht heeft en aandacht geeft. U heeft te maken met één contactpersoon die in staat is u op een groot aantal terreinen van advies te voorzien. Met de expertise van collega's binnen handbereik voor specialistische adviezen.

Voorsprong door aandacht dus!

Aandacht voor

  • accountancy
  • belastingadvisering
  • bedrijfsjuridische advisering
  • financieringsadvisering
  • begeleiding fusies en overnames
  • management en organisatie
  • advisering op het gebied,